Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 06.10.2021

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Uudenmaan Vihreät ry 140.874
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
09 2021
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Inka Hopsu Espoo 1 400,00
Tiina Elo Espoo 1 400,00
Saara Hyrkkö Espoo 1 400,00
Noora Koponen Espoo 1 400,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 6.10.2021