Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

(* Redovisningen har bearbetats för sent, bearbetningstiden är  05.01.2022

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Helsingin Vihreät ry 149.407
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
06 2021
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Outi Alanko-Kahiluoto Helsinki 1 500,00
Pekka Haavisto Helsinki 1 500,00
Atte Harjanne Helsinki 1 500,00
Emma Kari Helsinki 1 500,00
Maria Ohisalo Helsinki 1 500,00
Sanna Vesikansa Helsinki 1 500,00
Veera Florica-Rajala Helsinki 2 210,00
Otso Kivekäs Helsinki 2 620,00
Minna Lindgren Helsinki 3 430,00
Hannu Oskala Helsinki 2 150,00
Pekka Sauri Helsinki 1 880,00
Sameli Sivonen Helsinki 2 770,00
Johanna Sydänmaa Helsinki 2 670,00
Mikko Särelä Helsinki 2 550,00
Hannu Tuominen Helsinki 2 089,00
Tuomas Rantanen Helsinki 3 400,00
Reetta Vanhanen Helsinki 2 499,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Kuusi ensimmäistä riviä ovat kansanedustaja- ja apulaispormestarimaksuja.

Loput ovat kuntavaaliehdokkailta läpilaskutettuja mainoskuluja. Helsingin Vihreät on ostanut mainostilaa muun muassa joukkoliikennevälineistä ja verkosta, ja myynyt mainospaikkoja edelleen ehdokkailleen. Mainostuotteet ovat olleet kaikille halukkaille ehdokkaille saatavilla ja he ovat voineet ostaa niitä omakustanteisesti. Kyseessä ei siis ole varsinainen tuki järjestölle, VTV kuitenkin ohjeistaa läpinäkyvyyden periaatteella ilmoittamaan nämä summat. Kaikki ehdokkaat ovat myös maksaneet ehdokasmaksun 150 € (vähävaraiset 100 €), jolla katetaan yhteisen kampanjan kuluja.
Publicerat: 5.1.2022