Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 15.08.2022

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

1. Bidrag för tiden

Månad År  
07 2022
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Heidi Hautala Helsinki 4 000,00
Emma Kari Helsinki 3 180,00
Krista Mikkonen Joensuu 3 150,00
Ville Niinistö Turku 5 250,00

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Hautalan ja Niinistön tuki on henkilökohtaista korvausta puolueen toteuttaman vaalikampanjan kuluista. Karin ja Mikkosen tuki on luottamushenkilömaksua puolueelle ministerin tehtävästä.
Publicerat: 15.8.2022