Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuell redovisning

Redovisning lämnas 29.03.2022

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f. 2290015-7
Turku

1. Bidrag för tiden

Månad År  
03 2022
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

B. Uppgifter om bidragsgivarna

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn FO-nummer Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Svenska Bildningsförbundet r.f. 0930069-1 1 500,00

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €)

Förnamn Efternamn Hemkommun Bidragets belopp Bidrag i annan form än pengar (x)
Fanny Aaltonen Åbo 1 607,66

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

Redovisning innehåller förmedlat bidrag:

D. Tilläggsuppgifter

Summan 1607,66 består av en vidaredebitering av kandidaten Veera Granroths bussreklam i Välfärdsområdesvalet 2022
Publicerat: 29.3.2022