Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av partiets och i understödsbeslutet avsedd partiförenings valfinansiering - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 777 800,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 777 800,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt 90 000,00 eur
2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd 332 800,00 eur
2.3 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd eur
2.4 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 300 000,00 eur
2.5 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt 28 000,00 eur
2.6 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 16 000,00 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 11 000,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 777 800,00 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter eur
1.2 Radio 35 000,00 eur
1.3 Television eur
1.4 Datanät 40 000,00 eur
1.5 Övriga media 30 000,00 eur
1.6 Utereklam 98 000,00 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 300,00 eur
1.8 Reklamplanering 120 000,00 eur
1.9 Valsammankomster 86 000,00 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 331 500,00 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 31 000,00 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen eur
1.13 Övriga kostnader 6 000,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 777 800,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt 90 000,00 eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid: :
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry 30 000,00 eur
Espoon Vihreät ry 30 000,00 eur
Tampereen vihreät ry 30 000,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av staten erhållet understöd totalt 332 800,00 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
Valtion maksama puolueavustus
2.3 Finansieringen innehåller av kommuner erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 300 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer: :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Teemu Hiltunen Lempäälä 7 900,00 eur
Arno Söderholm Luxemburg 6 004,00 eur
Jarmo Jussila Tampere 5 000,00 eur
Veikko Karimäki Espoo 4 010,00 eur
Kasper Valtakari Helsinki 3 500,00 eur
Laura Lehtola Helsinki 3 000,00 eur
Kerttuli Harjanne Vantaa 2 510,00 eur
Risto Harjanne Vantaa 2 510,00 eur
Pyry Lehdonvirta Helsinki 2 500,00 eur
Heikki Järvelin Tampere 2 500,00 eur
Mikko Keinänen Helsinki 2 100,00 eur
Heikki Soininen Tampere 2 010,00 eur
Mikko Dahlbom Espoo 1 999,00 eur
Eija Kotkavirta Oulu 1 600,00 eur
Satu Hassi Tampere 1 600,00 eur
Ilkka Mustakallio Tampere 1 510,00 eur
Emilia Paaer Helsinki 1 510,00 eur
Janne Peltola Espoo 1 500,00 eur
Kaihsu Tai Helsinki 1 500,00 eur
Päivi Hyrkkö Espoo 1 500,00 eur
Juhani Tenhunen Espoo 1 500,00 eur
Jukka Vornanen Turku 1 470,00 eur
Matti Alatalo Oulu 1 200,00 eur
Mari Pantsar Hollola 1 200,00 eur
Raimo Lilja Mikkeli 1 060,00 eur
Jouni Vauhkonen Mikkeli 1 050,00 eur
Mari Saario Kaarina 1 010,00 eur
Pertti Suomela Tampere 1 010,00 eur
Marko Vestola Laukaa 1 010,00 eur
Johanna Järvelin-Suomela Tampere 1 010,00 eur
Pirjo Weber Pori 1 010,00 eur
Miro Viitala Turku 1 000,00 eur
Tuomo Vanhanen Helsinki 1 000,00 eur
Markku Hannula Helsinki 1 000,00 eur
Matti Hölttä Lahti 1 000,00 eur
Jukka Kivekäs Helsinki 1 000,00 eur
Minerva Krohn Helsinki 1 000,00 eur
Janne Rantanen Helsinki 1 000,00 eur
Heikki Tarkkila Helsinki 1 000,00 eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt 28 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy 4 100,00 eur
Psykoterapia ja työnohjaus Ilkka Mustakallio 3 000,00 eur
Huikee Marketing 2 000,00 eur
StaffOne Oy 1 000,00 eur
Mahimi Oy 1 000,00 eur
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 1 400,00 eur
Kesko Oyj 1 400,00 eur
b. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 16 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare: :
Företagets namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
Tekniikan Akateemiset TEK 1 500,00 eur
Turun Työnantajain yhdistys ry 1 000,00 eur
Akava ry 1 000,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 1 400,00 eur
Hyvinvointialan liitto ry 1 400,00 eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare: :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 11 000,00 eur
Tilläggsuppgifter
Puolueyhdistysten tuki: Porvoon Vihreät ry. 4000, Itä-Helsingin Vihreät ry 1875, Vihreä Pohjois-Karjala ry 1500, Liedon Seudun Vihreät ry 1300, Ekovihreät ry 1200, Äänekosken Vihreät ry 1000

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Kohdan 2.4 summa 300 000 euroa on kokonaisuudessaan ehdokkaille osoitettua tukea yksityishenkilöiltä, jonka puolue on ehdokkaille välittänyt. Tähän sisältyvät erittelyssä mainitut vähintään 1 000 euron lahjoitussummat, jotka siis ovat ehdokkaille osoitettuja.

Kohta 1.10 "muille annetut avustukset" jakautuu seuraavasti: ehdokkaille välitetty tuki 327 000 euroa, puolueyhdistyksille välitetty yksityishenkilöiden tuki 4 500 euroa.

Ilmoitus on tehty tilanteen 3.4.2019 mukaisesti eikä siihen ole arvioitu mukaan vielä ennen vaaleja saapuvia edelleen välitettäviä lahjoituksia.
Publicerat: 3.4.2019