Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av partiets och i understödsbeslutet avsedd partiförenings valfinansiering - Kommunalval 2021

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 912 000,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 912 000,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd 708 730,00 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 187 000,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 6 270,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 9 000,00 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 1 000,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 912 000,00 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter eur
1.2 Radio 35 000,00 eur
1.3 Television 50 000,00 eur
1.4 Datanät 70 000,00 eur
1.5 Övriga media eur
1.6 Utereklam 150 000,00 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker eur
1.8 Reklamplanering 120 000,00 eur
1.9 Valsammankomster 13 000,00 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 292 000,00 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 182 000,00 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen eur
1.13 Övriga kostnader eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 912 000,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid: :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 708 730,00 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
Puolueavustus
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 187 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer: :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Teemu Hiltunen Lempäälä 11 100,00 eur
Arno Söderholm Luxembourg 7 191,00 eur
Jussi Laaksonen Turku 3 480,00 eur
Heikki Tarkkila Helsinki 3 100,00 eur
Laura Lehtola Helsinki 3 000,00 eur
Jarmo Jussila Tampere 3 000,00 eur
Johanna Niemi Kauniainen 2 998,00 eur
Leena Rantanen Helsinki 2 200,00 eur
Mikko Dahlbom Helsinki 3 300,00 eur
Juhani Tenhunen Espoo 1 600,02 eur
Seppo Marjamäki Tampere 1 500,00 eur
Kari Savolainen Espoo 1 500,00 eur
Kerttuli Harjanne Vantaa 1 500,00 eur
Risto Harjanne Vantaa 1 500,00 eur
Teo Gebhard Helsinki 1 250,00 eur
Ilari Aula Espoo 1 200,00 eur
Brita Palmroth Turku 1 200,00 eur
Paula Salovaara Espoo 1 000,00 eur
Jouko Partanen Imatra 1 000,00 eur
Tuulikki Harmia-Pulkkinen Helsinki 1 000,00 eur
Jukka Kivekäs Helsinki 1 000,00 eur
Henrik Ramm-Schmidt Espoo 1 000,00 eur
Mikko Kokkonen Kuopio 1 000,00 eur
Pirjo Tuominen Tampere 1 000,00 eur
Markku Luostarinen Lahti 1 000,00 eur
Anni Heinälä Helsinki 840,00 eur
Teija Laakso Vantaa 800,00 eur
Jaana Pasanen Helsinki 800,00 eur
Ville Ylikahri Helsinki 800,00 eur
Maria Ohisalo Helsinki 800,00 eur
Elmo Allén Helsinki 800,00 eur
Lasse Miettinen Helsinki 800,00 eur
Krista Mikkonen Joensuu 850,00 eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 6 270,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Jsa Koskela ky 2600308-2 900,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 9 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare: :
Företagets namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5 900,00 eur
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry 1571656-2 900,00 eur
Teollisuusliitto 0201717-2 900,00 eur
Suomen kiinteistöliitto ry 0307769-5 900,00 eur
Ammattiliitto Pro 0215350-2 900,00 eur
Suomen Vuokranantajat SVA ry 1597607-3 1 200,00 eur
Finanssiala ry 2068335-5 900,00 eur
Tekniikan akateemiset ry 0117014-0 900,00 eur
Elinkeinoelämän keskusliitto ry 1902799-1 900,00 eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare: :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 1 000,00 eur
Tilläggsuppgifter
Summa sisältää 900 euroa tukea Kaarinan Vihreät ry:ltä.

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Kohdan 2.4 summa 187 000 euroa on kokonaisuudessaan ehdokkaille osoitettua tukea yksityishenkilöiltä, jonka puolue on ehdokkaille välittänyt. Tähän sisältyvät erittelyssä mainitut vähintään 800 euron lahjoitussummat, jotka siis ovat ehdokkaille osoitettuja. Kohdan 2.6 tuki on valtaosin peräisin varainkeruuseminaarista, jonka osallistumismaksu oli 900 euroa (ks. erittely). Lisäksi yksi puolueyhdistys on tukenut ehdokkaitaan siten, että puolue on välittänyt tuen ehdokkaille. Kohta 1.10 "muille annetut avustukset" jakautuu seuraavasti: ehdokkaille välitetty tuki 187 000 euroa, puolueen tuki puolueyhdistyksille 105 000 euroa. Ilmoitus on tehty tilanteen 25.5.2021 mukaisesti eikä siihen ole arvioitu mukaan vielä ennen vaaleja saapuvia edelleen välitettäviä lahjoituksia.
Publicerat: 31.8.2021