Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Kommunalval 2021

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 906 993,38 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 906 993,38 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Av staten erhållet understöd 650 325,05 eur
2.3 Av kommunen erhållet understöd eur
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 236 435,83 eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 9 120,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 11 112,50 eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 906 993,38 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter eur
1.2 Radio 34 998,53 eur
1.3 Television 53 430,93 eur
1.4 Datanät 74 860,83 eur
1.5 Övriga media eur
1.6 Utereklam 152 273,39 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker eur
1.8 Reklamplanering 84 664,70 eur
1.9 Valsammankomster 10 546,79 eur
1.10 Åt andra givna bidrag 373 836,98 eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 110 726,16 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen eur
1.13 Övriga kostnader 11 655,07 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 906 993,38 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Finansieringen innehåller av staten erhållet understöd totalt 650 325,05 eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
Puolueavustus. Summa sisältää 5 576,21 euroa TE-keskuksen työllistämistukea kampanjatyöntekijän palkkaamiseen.
2.3 Finansieringen innehåller av kommuner erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 236 435,83 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Teemu Hiltunen Lempäälä 11 200,00 eur
Arno Söderholm Luxembourg 7 191,00 eur
Johanna Niemi Kauniainen 4 098,00 eur
Jussi Laaksonen Turku 3 930,00 eur
Heikki Tarkkila Helsinki 3 100,00 eur
Laura Lehtola Helsinki 3 000,00 eur
Jarmo Jussila Tampere 3 000,00 eur
Kari Savolainen Espoo 1 500,00 eur
eur
Leena Rantanen Helsinki 2 200,00 eur
Mikko Dahlbom Helsinki 3 400,00 eur
Seppo Marjamäki Tampere 1 500,00 eur
Juhani Tenhunen Espoo 1 600,02 eur
Ilari Aula Espoo 1 600,00 eur
eur
Kerttuli Harjanne Vantaa 1 500,00 eur
Risto Harjanne Vantaa 1 500,00 eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 9 120,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 11 112,50 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) eur
Tilläggsuppgifter

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Ilmoitusta korjattu 22.9.2022: yksityishenkilöiden lahjoituksiin oli virheellisesti laskettu mukaan myös aluevaalien lahjoituksia. Nämä summat poistettiin.
Publicerat: 22.9.2022