Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Välfärdsområdesval 2022

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Hämeen Kokoomus ry 100.039
Hämeenlinna

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 113 817,79 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 113 817,79 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd eur
2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd eur
2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd eur
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 42 389,75 eur
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt 4 958,75 eur
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 66 469,29 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 113 817,79 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 57 691,52 eur
1.2 Radio 1 080,66 eur
1.3 Television eur
1.4 Datanät 826,28 eur
1.5 Övriga media eur
1.6 Utereklam eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 30 885,60 eur
1.8 Reklamplanering 2 946,00 eur
1.9 Valsammankomster 4 164,32 eur
1.10 Åt andra givna bidrag eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen 10 835,04 eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen eur
1.13 Övriga kostnader 5 388,37 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 113 817,79 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Finansieringen innehåller av staten erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.3 Finansieringen innehåller av välfärdsområden erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av kommuner erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 42 389,75 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt 4 958,75 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Attendo Oy 1755463-2 1 800,00 eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 66 469,29 eur
Tilläggsuppgifter
Yksityishenkilöiltä saaduissa tuissa luetellut suoritukset koostuvat ehdokasmaksuista, ehdokkailta peritty valokuvaus- ja viedokuvausmaksuista sekä vastikkeellisista lehti-ilmoitusmaksuista piirin vaalilehdessä ja piirin yhteisilmoitelussa eri lehdissä.

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Publicerat: 23.5.2023