Val- och partifinansieringstillsyn

Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Välfärdsområdesval 2022

A. Uppgifter om den som gör redovisningen

Kaakkois-Suomen Kokoomus ry 102.453
Kouvola

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 67 726,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 67 726,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd eur
2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd eur
2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd eur
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 9 200,00 eur
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 58 526,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 67 726,00 eur
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 53 305,00 eur
1.2 Radio eur
1.3 Television eur
1.4 Datanät eur
1.5 Övriga media eur
1.6 Utereklam 1 918,00 eur
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 7 820,00 eur
1.8 Reklamplanering 967,00 eur
1.9 Valsammankomster 94,00 eur
1.10 Åt andra givna bidrag eur
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen eur
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen eur
1.13 Övriga kostnader 3 622,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 67 726,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt eur
Specifikation av lånen
Lånets namn: Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
2.2 Finansieringen innehåller av staten erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.3 Finansieringen innehåller av välfärdsområden erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.4 Finansieringen innehåller av kommuner erhållet understöd totalt eur
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?)
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 9 200,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare:
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
Annan givare : FO-nummer (om finns) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) 58 526,00 eur
Tilläggsuppgifter
Rahoitus puolueelta 30 000 Omarahoitusosuus 28526

E. Frivillig specifikation

I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas.
Publicerat: 17.5.2023