Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Anvisningar, blanketter, lagstiftning

Anvisningar

Föreskrifter

Blanketter

En partinära sammanslutning är en sammanslutning och stiftelse samt en fond som förvaltas av sammanslutningen eller stiftelsen, som partiet med ifrågavarande sammanslutnings eller stiftelses samtycke anmäler till Statens revisionsverk vara en partinära sammanslutning.

Anmälan sänds till adress:

Statens revisionsverk
PB 1119
00101 Helsingfors

Lagstiftning

Publicerat: 7.12.2010  Uppdaterat: 23.8.2023