Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Redovisningar enligt partilagen / Aktuell redovisning

Aktuell redovisning

Aktuell redovisning ska lämnas av en organisation som av en och samma givare har fått i bidrag minst 1 500 euro per kalenderår. Redovisningsskyldigheten gäller

  • partier
  • i understödsbeslutet avsedda föreningar
  • andra partiföreningar
  • partinära sammanslutningar.

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning ska redovisa erhållna bidragsbelopp och lämna uppgift om givarens namn. Redovisningen ska lämnas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag till partiet, partiföreningen eller den partinära sammanslutningen är minst 1 500 euro per kalenderår.

Den aktuella redovisningen ska lämnas in senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer efter mottagandet av bidraget. Redovisningar som lämnas in efter detta datum mottas och publiceras som försenat anlända. De aktuella redovisningarna lämnas via Statens revisionsverks e-tjänst.

I den aktuella redovisningen ska meddelas bidragets givare och bidragets belopp. Om bidragsgivaren är en sammanslutning eller stiftelse ska av redovisningen framgå givarens namn samt eventuellt FO-nummer. Om bidragsgivaren är en enskild person ska givarens förnamn och efternamn anges i redovisningen.

Redovisningen ska kompletteras alltid när värdet av ett bidrag från en och samma givare som har getts i form av nya prestationer efter det att redovisningen lämnats eller kompletterats överstiger följande 1 500 euro. Vid behov ska bidrag från en och samma givare redovisas flera gånger. Detta innebär att redovisningen ska kompletteras alltid när följande gräns på 1 500 euro överskrids (m.a.o. då bidragsbeloppet är minst 3 001 euro, 4 502 euro osv.).

Statens revisionsverk tar inte emot och behandlar inte redovisningar av bidrag vars värde understiger 1 500 euro. Däremot kan den redovisningsskyldiga fritt komplettera en tidigare redovisning av bidrag på mer än 1 500 euro från en och samma givare.

Partier ska redovisa de bidrag som de har fått. Partiet ska också sörja för att partiföreningarna och de partinära sammanslutningarna lämnar aktuella redovisningar av sina erhållna bidrag.

Föreskrift om aktuell redovisning [pdf, 115 KB]

Bläddra i aktuella redovisningar

Sök i aktuella redovisningar

Lämna en aktuell redovisning (e-tjänst)

Publicerat: 4.2.2021