Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Redovisningar enligt partilagen / Boksluthandlingar

Boksluthandlingar

Skyldigheten att redovisa bokslutsuppgifter gäller

 • partier
 • i understödsbeslutet avsedda föreningar
 • partinära sammanslutningar.

Partier och i understödsbeslutet angivna föreningar ska tillställa Statens revisionsverk följande bokslutshandlingar:

 • revisionsberättelse
 • bokslut
 • verksamhetsberättelse
 • redovisning av användningen av statsunderstöd
 • sammanfattning av aktuella redovisningar under räkenskapsperioden
 • specifikation av finansieringen av och kostnaderna för valkampanjen, om allmänna val förrättats under räkenskapsperioden.

Partinära sammanslutningar ska tillställas Statens revisionsverk följande bokslutshandlingar:

 • revisionsberättelse
 • bokslut
 • verksamhetsberättelse
 • specifikation av de bidrag som sammanslutningen erhållit.

Partiet och den partinära sammanslutningen ska lämna bokslutshandlingarna till Statens revisionsverk inom tre månader från det att partiets bokslut har fastställts. Föreningar som anges i understödsbeslutet ska lämna in bokslutshandlingarna till Statens revisionsverk inom en månad efter att föreningens bokslut har fastställts.

Bokslutshandlingarna kan lämnas in endast i elektronisk form via Statens revisionsverks e-tjänst. Revisionsverket publicerar handlingarna i den form som de har lämnats in. Till bokslutshandlingarna ska inte fogas kvitton eller kopior av dem.

Bläddra i bokslutshandlingar

Lämna in bokslutshandlingar (e-tjänst)

Publicerat: 4.2.2021