Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Redovisningar enligt partilagen / Specifikation och förhandsredovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

Specifikation och förhandsredovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

En specifikation av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen lämnas endast av

  • partier
  • i understödsbeslutet avsedda föreningar.

Dessa redovisningsskyldiga ska lämna valspecifika specifikationer av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen. För välfärdsområdesval och kommunalval som förrättas samtidigt ska det dock göras en gemensam specifikation. Specifikationen sändes via Statens revisionsverks e-tjänst i samband med bokslutet för det år då val förrättats.

Partiet ska lämna in specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen inom tre månader efter att partiets bokslut har fastställts. Uppgifterna ska lämnas i samband med det bokslut som omfattar tidpunkten för valet. Därmed ska till exempel specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen vid kommunalvalet 2021 lämnas i samband med bokslutet för 2021.

Föreningar som anges i understödsbeslutet ska lämna in specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen inom en månad efter att föreningens bokslut har fastställts. Uppgifterna ska lämnas i samband det bokslut som omfattar tidpunkten för valet.

Förhandsredovisningen är frivillig och kan lämnas in bara av partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar. Förhandsredovisningen innehåller en plan för kostnader och finansiering av en valkampanj. Förhandsredovisningar kan lämnas till Statens revisionsverk tidigast sex månader före valdagen och senast dagen före valdagen.

Redovisningar av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjer

Förhandsredovisningar av partier och i understödsbeslutet angivna föreningar

Lämna redovisning av valfinansiering eller förhandsredovisning (e-tjänst)

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 31.8.2021