Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Sök information i redovisningarna av partifinansieringen / Största bidragsmottagarna

Största bidragsmottagarna

Rapport över de redovisningar som anknyter till det valda valåret, i vilka stödbeloppen överskrider det angivna gränsvärdet. Om man anger noll som gränsvärde får man fram alla redovisningar.

Redovisningstyp: Aktuell redovisning
År:
Gränsvärde för stödbeloppet (€):
Parti:

 Uppdaterat: 2.3.2023