Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Frågor och svar

Vanliga frågor

De anvisningar och föreskrifter som Statens revisionsverk har utfärdat, i enlighet med partilagen och valfinansieringslagen, berör i första hand leveranssättet och tidpunkten för de uppgifter som levereras till revisionsverket. Revisionsverket eftersträvar även att erbjuda information till redovisningspliktiga om en enhetlig tillämpning av partilagen och valfinansieringslagen.

På webbplatsen som upprätthålls av revisionsverket finns ett avsnitt med de vanligaste frågorna om tillämpning av valfinansieringslagen och partilagen, och som bedöms ha en mer allmängiltig, instruerande relevans.

Revisionsverkets uppgift har fastställts i valfinansieringslagen och partilagen. Revisionsverket kan inte erbjuda rådgivning i ärenden i anknytning till lagen om penninginsamling (255/2006) eller beskattning. I ärenden gällande lagen om penninginsamling bör man vid behov vända sig till polisstyrelsen och i beskattningsärenden till skatteförvaltningen.

Publicerat: 7.12.2010  Uppdaterat: 7.2.2020