Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Förhandsredovisning

Förhandsredovisning

Väljarna bör ha tillgång till information om kandidaternas valfinansiering redan då de bestämmer sig för vem de kommer att rösta på. Därför föreskrivs det också om frivillig förhandsredovisning.

Lämna förhandsredovisning

Kandidater kan lämna förhandsredovisning tidigast då deras officiella status som kandidat har fastställts. Detta sker 31 dagar före valet då valkretsnämnderna sammanställer kandidatlistorna eller upprättar kandidatförteckningen vid presidentval. Förhandsredovisningar kan lämnas in fram till dagen före valdagen.

Förhandsredovisningarna för riksdagsvalet 2023 kan lämnas in 2.3.2023-1.4.2023.

Förhandsredovisningen ska lämnas in av kandidaten själv. Förhandsredovisningen lämnas på en blankett som fastställts av Statens revisionsverk, i första hand via e-tjänsten för val- och partifinansieringstillsynen.

Det är frivilligt att lämna förhandsredovisning av finansieringen av valkampanjen.

E-tjänst för val- och partifinansieringstillsynen
Anvisningar och blanketter

Förhandsredovisningens innehåll

Det kan vara svårt för en kandidat att göra en exakt förhandsuppskattning av inkomsterna och utgifterna under valkampanjen. Därför är förhandsredovisningen snarare ett budgetverktyg, det vill säga en plan utgående från bästa möjliga förhandsuppskattningar av den finansiering som ska samlas in för kampanjen samt kampanjkostnaderna. Kandidaten kan även förhandsredovisa uppgifter om redan influten finansiering eller sitt åtagande att iaktta det frivilliga kampanjtak som partierna enats om.

Revisionsverket utövar inte tillsyn av förhandsredovisningarna. Förhandsredovisningarna av andra än de som blivit invalda eller utsetts till ersättare visas på val- och partifinansieringstillsynens webbplats i 30 dagar efter att valresultatet har fastställts. Därefter raderas de automatiskt.

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 26.1.2023