Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Välfärdsområdesval 2022 / Mellersta Nylands välfärdsområde
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Anttila, Jukka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Edry, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Haapamäki, Jaakko Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Handolin, Kirsti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Havula, Tapio
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kalliokoski, Taneli Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kolmonen, Petri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Korkiakoski, Matti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kosonen, Milla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Laine, Marja-Leena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lyytinen, Anna-Liisa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Mustonen, Kalle
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Nieminen, Tea
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Pulkkinen, Anna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Stenvall, Raimo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Stormbom, Tanja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Tilvis, Reijo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Tukiainen, Johanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Vanhanen, Matti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Vartiainen, Maria
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Hemmilä, Maarit
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Järvinen, Aarno
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Karhu, Ulla-Mari Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kiuru, Kim
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Koivunen, Aila
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Komulainen, Pirjo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kuikka, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kukkola, Jussi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kuusisto, Päivö
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Latosuo, Tuula
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lepolahti, Harri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lindberg, Arto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Linna-Pirinen, Tuija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Luoma, Maria
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Markkanen, Lassi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Mäensivu, Karita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Nevaranta, Anne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Nuutinen, Annina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Pahlman, Irma
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Palomäki, Ulla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Peltonen, Eemeli Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Perholehto, Pinja Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Ravolainen-Rinne, Heta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Rinne, Antti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Rousu, Sirkka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Ruislehto, Kirsti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Sandelin, Marja-Leena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Sirniö, Emmi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Tuomisto, Emmi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Vierikko, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Virtanen, Harri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Vitikka-Koponen, Pirja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Gröna förbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Alkula, Laura Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Huusko, Outi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Jahnukainen, Markku Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lappalainen, Annika Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lintula, Tiia Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Peltola, Sara Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Pispala, Leni Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Vesa, Mari Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Kuula, Ina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lehtonen, Mila Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Pietilä, Nina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Taupila, Reija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Rörelse.nu

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Jaakkola, Helena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kuusela, Pekka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Morelius, Kenneth Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Aittakallio, Minna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Behm, Kimmo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Cieslak, Andeliina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Diakite, Jaana Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Eerola, Markus
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Hakala, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Hartman, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Hägg, Arto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Ikkelä, Kalle
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kervinen, Sanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Keto-Huovinen, Pihla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kokko, Annika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kontkin, Henri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kostama, Rita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kuusisto, Tuija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Luhtaniemi, Tommi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Malkamäki, Jussi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Mattila, Riina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Müller, Vesa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Ovaska, Petri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Perttu, Helinä
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Puhakka, Pentti Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Rainio, Jaakko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Ronkanen, Heli
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Rundgren, Mia Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Räty, Virpi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Salmi, Lilli
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Silventoinen, Sari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Simelius-Hulmi, Mari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Tarikka, Visa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Untamo, Lauri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Utriainen, Inka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Vainio, Pirjo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Vierimaa, Riikka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
van Schevikhoven, Willem
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Åvall, Laura
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Boman, Tom Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Halla-aho, Tiina Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Immonen, Jari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Järvinen, Arto Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Karhunen, Tiina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Koponen, Ari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lakee, Hannu Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lampi, Satu Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lappalainen, Veijo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Loponen, Kirsi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Luukkanen, Arto Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Pajala, Nea Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Perälahti, Henri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Piisinen, Jorma
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Putkonen, Matti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Rostila, Onni Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Sipiläinen, Johanna Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Tapiolinna, Maiju Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Timonen, Mika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Valve, Mari Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Uudenmaan sitoutumattomien Keski-Uudenmaan yhteislista

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Laitila, Elisa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Lehtinen, Mira
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Marttinen, Jenni Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Reinikainen, Tuija Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Salonen, Jussi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Winqvist, Margita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Valta kuuluu kansalle

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Haimakka, Joni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Hakulinen, Seppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Häkkänen, Leea
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Catani, Hanna Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Jokinen, Johanna Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Kannisto, Kalevi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Launiala, Mimmi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Liimatainen, Heini Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Linna, Johanna Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Savela, Olli
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Vainiola, Lotta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

 Uppdaterat: 26.1.2023