Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om kandidaten

Ohisalo, Maria puolueen varapuheenjohtaja, köyhyystutkija
Gröna förbundet Helsingin vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 47 785,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 47 785,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 2 000,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 28 209,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 8 200,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 176,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 8 200,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 47 785,00 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 1 620,00 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät 15 054,00 eur
- Övriga media 3 500,00 eur
- Utomhusreklam 10 190,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 1 500,00 eur
Planering av reklam 10 490,00 eur
Valsammankomster 2 782,00 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 350,00 eur
Övriga kostnader 2 299,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 47 785,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 2 000,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen: :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 28 209,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Kaishu Tai Helsinki 1 500,00 eur
Leena Rantanen Helsinki 1 000,00 eur
Janne Rantanen Helsinki 1 000,00 eur
Miika Johansson Helsinki 1 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Ilmoitettu tukisumma sisältää vaalivideon tuottamiseen käytettyä vapaaehtoistyötä 6200 euron arvosta (tuotantoryhmä: Jani Ilomäki, Mikko Parttimaa, Anni Mattila, Henry Kaprali ja Juho Piiroinen). Muilta osin ilmoitettu rahoitus koostuu noin 300 yksittäisestä yksityishenkilön lahjoituksesta (keskisuuruus noin 75 euroa).
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 8 200,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Napa-Koli Oy 1069168-5 6 000,00 eur
Huikee Marketing Oy 2730385-3 1 000,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Muilta osin ilmoitettu rahoitus koostuu varainhankintaseminaarin tuotoista, yksittäinen seminaarilippu ei ylitä ilmoitusrajaa.
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 176,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 8 200,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 1749439-3 3 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. 0668222-5 1 000,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Muilta osin ilmoitettu rahoitus koostuu varainhankintaseminaarin tuotoista, yksittäinen seminaarilippu ei ylitä ilmoitusrajaa.
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 1.4.2019