Val- och partifinansieringstillsyn

Efterhandsredovisning 2020 - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om kandidaten

Kiljunen, Kimmo valtiotieteen tohtori
Finlands Socialdemokratiska Parti Uudenmaan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Länsimäen sosialidemokraatit tuki ry

B. Lån och specifikation av bidrag som erhållits i syfte att betala lånen

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon sammanslutning som har grundats för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för kampanjen, ska den redovisningsskyldiga lämna uppgift om lånebeloppet samt om bidrag om minst 1 500 euro som har erhållits i syfte att betala lånet. Redovisningen görs under lånetiden kalenderårsvis under den valperiod, till vilken redovisningsskyldigheten hänför sig.
1. Av kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån 3 700,00 eur
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid : Lånets belopp :
Vaalilaina 400 €/kk 3 700,00 eur
eur
eur
eur
2. För betalning av lånen erhållna bidrag totalt och specifikation av dem eur
a. Företagets/sammanslutningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
b. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €):
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur

C. Tilläggsuppgifter

Lainen alkuperäinen määrä 8500 €. Kuluneen vuoden aikana em. lainasumma on lyhentynyt 400 euroa kuukaudessa, yhteensä 4 800 euroa, joten jäljellä olevan lainan määrä on 3 700 euroa.
Publicerat: 22.3.2021