Val- och partifinansieringstillsyn

Efterhandsredovisning 2021 - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om kandidaten

Keto-Huovinen, Pihla varatuomari, aluesyyttäjä
Samlingspartiet Uudenmaan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Momentum-ääni oikeutesi puolesta ry

B. Lån och specifikation av bidrag som erhållits i syfte att betala lånen

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon sammanslutning som har grundats för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för kampanjen, ska den redovisningsskyldiga lämna uppgift om lånebeloppet samt om bidrag om minst 1 500 euro som har erhållits i syfte att betala lånet. Redovisningen görs under lånetiden kalenderårsvis under den valperiod, till vilken redovisningsskyldigheten hänför sig.
1. Av kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån 4 734,00 eur
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid : Lånets belopp :
Henkilökohtainen laina lyhennysväli 1/kk/10 v 4 734,00 eur
eur
eur
eur
2. För betalning av lånen erhållna bidrag totalt och specifikation av dem eur
a. Företagets/sammanslutningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
b. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €):
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur

C. Tilläggsuppgifter

Alkuperäisestä lainasta 25 000 e on vain osa käytettiin vaaleihin eli 11477 e ja tuo alkuperäinen laina on maksettu kokonaan pois vuonna 2021, mutta osittain uudella henkilökohtaisella lainalla.
Publicerat: 26.1.2022