Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   17.06.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  16.10.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Keto-Huovinen, Pihla varatuomari, aluesyyttäjä
Samlingspartiet Uudenmaan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Momentum-ääni oikeutesi puolesta ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 46 090,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 46 090,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 15 973,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 11 477,00 eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 3 140,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 15 500,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 14 100,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 46 090,00 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 17 696,00 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät 3 461,00 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam 11 778,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 8 429,00 eur
Planering av reklam 2 170,00 eur
Valsammankomster eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader 2 556,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 46 090,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 15 973,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 11 477,00 eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
Henkilökohtainen laina Lyhennysväli 1kk/ 10v 11 477,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 3 140,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Yksityishenkilöt, jotka ovat kampanjaani tukeneet ovat minulle tuttuja.
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 15 500,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Helsingin Kansallismedia Oy 1096174-5 14 100,00 eur
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Lisäksi olen saanut useammalta yritykseltä yhteensä 2600 e tukea. Mikään näistä ei ole 1500 e. Yritykset ovat ostaneet Helsingin kansallismedia Oy:n (1096174-5) järjestämään Talous 2019-seminaariin lippuja ja tukiyhdistys on saanut Hgin Kansallismedia Oy:ltä tukea vastineeksi lippujen myynnistä. Helsingin kansallismedia Oy on tilitysten yhteydessä ilmoittanut lippuja ostaneet yritykset, jotka listattu yllä. Seminaari järjestettiin 4.4.2019.
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 14 100,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
Safety Service Robstop 1517216-3 2 100,00 eur
Kirjurin Hyvätuuli Oy 2176997-8 4 800,00 eur
JJ Mestarit Oy 2608534-8 3 900,00 eur
JP Datakonsultointi 2204842-7 2 100,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Kulut ovat syntyneet 04/2018-04/2019 välillä, mutta liittyvät kaikki eduskuntavaaleihin. Tukiyhdistys perustettu lokakuussa 2018 ja osallistunut kuluihin vuoden 2019 puolella (yhteensä 18 634 e). Lainasta (25 000 e), vain osa eli 11 477 e käytetty vaaleihin. Ilmoituksessa sentit pyöristetty tasasummiksi.
Publicerat: 16.10.2019