Val- och partifinansieringstillsyn

Efterhandsredovisning 2020 - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om kandidaten

Laukkanen, Antero sosiaalineuvos, kansanedustaja
Kristdemokraterna i Finland (KD) Uudenmaan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Lån och specifikation av bidrag som erhållits i syfte att betala lånen

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon sammanslutning som har grundats för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för kampanjen, ska den redovisningsskyldiga lämna uppgift om lånebeloppet samt om bidrag om minst 1 500 euro som har erhållits i syfte att betala lånet. Redovisningen görs under lånetiden kalenderårsvis under den valperiod, till vilken redovisningsskyldigheten hänför sig.
1. Av kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån 21 074,19 eur
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid : Lånets belopp :
Vaalilaina 10 vuotta, liukuva limiittilaina 21 074,19 eur
eur
eur
eur
2. För betalning av lånen erhållna bidrag totalt och specifikation av dem eur
a. Företagets/sammanslutningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
b. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €):
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur

C. Tilläggsuppgifter

Hei
Vaalilaina on otettu joustolainatilinä, joka on limiitti luonteinen. 25.000 euron limiitistä käytettiin vaaleihin 2019 21.074,19 euroa. Limiittiä on käytetty myös muihin hankintoihin, kuin vaalikuluihin. Se, kuinka paljon vaalilainaa on lyhennetty, on mahdotonta eritellä, koska limiittiä käytetään kaiken aikaa ja se elää käytännön tarpeiden mukaan. Tämän hetken limiitin saldo on 22.844,54 euroa.
Publicerat: 16.2.2021