Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Riksdagsval 2019 / Satakunta valkrets
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Kalli, Eeva Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Uusitalo, Mikko Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Kiuru, Krista Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Levonen, Jyrki
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Salonen, Kristiina Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Viljanen, Heidi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Samlingspartiet


Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Huhtasaari, Laura
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Huru, Petri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Koskela, Jari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning Efterhandsredovisning
Myllykoski, Jari Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning
Ranta, Raisa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Efterhandsredovisning

 Uppdaterat: 27.1.2023