Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   17.06.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  21.10.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Markkanen, Sallamaarit vaikuttajaviestinnän konsultti, tradenomi
Centern i Finland Savo-Karjalan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Onnellinen Savo-Karjala ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 48 525,19 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 48 621,08 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 4 600,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 16 000,00 eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 6 354,75 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 16 666,33 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 5 000,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 0,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 48 525,19 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 15 340,62 eur
- Radio 1 500,00 eur
- Television 5 037,54 eur
- Datanät 1 000,00 eur
- Övriga media 2 204,11 eur
- Utomhusreklam 14 044,88 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 2 838,82 eur
Planering av reklam 500,00 eur
Valsammankomster 480,00 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 0,00 eur
Övriga kostnader 5 579,22 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 48 621,08 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 4 600,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 16 000,00 eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
Vaalilaina Laina-aika 5 vuotta 16 000,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 6 354,75 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Tapio Markkanen Siilinjärvi 5 037,54 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 16 666,33 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Kiinteistö Oy Markkaset 1869582-4 6 000,00 eur
Siilinjärven Kukka- ja Hautauspalvelu Ky 0559664-0 6 000,00 eur
TAPIO MARKKANEN 1180316-7 866,45 eur
TAPIO MARKKANEN 1180316-7 993,80 eur
TAPIO MARKKANEN 1180316-7 270,00 eur
TAPIO MARKKANEN 1180316-7 2 536,08 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 5 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Keskustan Siilinjärven Kunnallisjärjestö ry 1097119-3 5 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 0,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 21.10.2019