Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   09.06.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  05.09.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Östman, Peter kansanedustaja riksdagsledamot
Kristdemokraterna i Finland (KD) Vaasan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 70 320,36 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 70 320,36 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 20 613,36 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 49 707,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 49 707,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 70 320,36 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 30 025,96 eur
- Radio 1 239,00 eur
- Television 959,99 eur
- Datanät 3 398,00 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam 14 098,27 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 18 318,52 eur
Planering av reklam eur
Valsammankomster 1 118,91 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader 1 161,71 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 70 320,36 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 20 613,36 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Donationer av sammanlagt 8 privatpersoner
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Deltagaravgifter för företagarseminarium, sammanlagt 51 företag
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 49 707,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Mera Företagare rf 185.711 49 707,00 eur
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 49 707,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
Sebra Invest Oy Ab 1861992-8 1 500,00 eur
Kristdemokraterna i Finland (KD) Larsmo lokalavdelning rf 183.797 1 100,00 eur
Kristdemokraterna i Finland (KD) Jakobstad lokalavdelning rf 119.371 200,00 eur
Kristdemokraterna i Finland (KD) Pedersöre lokalavdelning rf 185.203 1 500,00 eur
Suomen Kristillisdemokraattien Keski-Pohjanmaan piiri ry 1485926-2 1 500,00 eur
Kristdemokraterna i Finland (KD) Svenska Organisation rf 135.984 1 500,00 eur
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 56.347 1 490,00 eur
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf 14.364 1 200,00 eur
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 263 300,00 eur
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 1 400,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Tuet on saatu ehdokkaan tukiyhdistyksen; Mera Företagare rf. kautta. Siihen on sisältynyt yritystukea yhteensä 37017 euroa (51 yritykseltä). Puoluetukea ja puolueyhdistyksilyä saatu tuki on 5800 euroa. Muilta tahoilta on saatu tulea 4390 euroa
Publicerat: 5.9.2019