Val- och partifinansieringstillsyn

Efterhandsredovisning 2021 - Riksdagsval 2019

A. Uppgifter om kandidaten

Flöjt, Mika yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija
Gröna förbundet Oulun vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Lån och specifikation av bidrag som erhållits i syfte att betala lånen

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon sammanslutning som har grundats för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för kampanjen, ska den redovisningsskyldiga lämna uppgift om lånebeloppet samt om bidrag om minst 1 500 euro som har erhållits i syfte att betala lånet. Redovisningen görs under lånetiden kalenderårsvis under den valperiod, till vilken redovisningsskyldigheten hänför sig.
1. Av kandidaten och kandidatens stödgrupp återstående upptagna lån 11 838,88 eur
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid : Lånets belopp :
Pankkilaina 15 000 viimeinen erä 6/2024 7 638,88 eur
Ismo Hämäläinen 2025 2 100,00 eur
Matti Alatalo 2023 1 500,00 eur
Luottokortti 2022 600,00 eur
2. För betalning av lånen erhållna bidrag totalt och specifikation av dem eur
a. Företagets/sammanslutningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
b. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €):
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur

C. Tilläggsuppgifter

Publicerat: 14.2.2022