Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2021 / Heinola
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Anttonen, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hallikas, Mikko Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kantanen, Pekka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Mäentalo, Mika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Niemi, Jaana Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Suutari, Riikka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Aalto, Liisa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Harttunen, Heljä
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Huuskonen, Tomi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Huvinen, Kimmo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kallio, Sari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kasurinen, Seija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koponen, Sanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Korhonen, Tuula Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kuntsi, Jenni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lahti, Mia-Mari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lehmusvuori, Taisto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lehtimäki, Kirsi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lehtinen, Riitta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ljungkvist, Tuula
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Neiglick, Jani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nurminen-Ekholm, Helga
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rajajärvi, Jouko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Riikonen, Pirjo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Riutta, Heimo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Salminen, Sami
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Salonen, Juho
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tiainen, Erika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Turunen, Risto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vastamäki, Jari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Endén, Hanna-Liisa Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Juutilainen, Sari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kekkonen, Kauko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Peltonen, Jorma
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Perintö, Saku
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vuorenniemi, Jouko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Parempi Heinola yhteislista

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Ainali, Jouni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Arifullen, Teppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heinonen, Minna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Järvinen, Kaija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Karppinen, Sanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kuusela, Ville-Matti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lehtokoski, Anne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Leppälä, Mika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Niemi, Petteri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ronkainen, Anne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Suutarinen, Mira
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Taavila, Riikka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vainio, Iris
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vesikko, Tuomo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Bonden, Aimo Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Erkkilä, Timo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hakala, Merja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Jaakkola, Ilkka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Knuuttila, Ville
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Korttila, Kirsi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kosonen, Esa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Malin, Netta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mattila-Nousiainen, Kristiina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mällönen-Valkeinen, Irja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Saari, Henri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sahuri, Markus
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Saittakari, Seija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Seppälä, Aira
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tähkänen, Juha
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Varjo, Niina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Väli-Torala, Tapio
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Väli-Torala, Venla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wafin, Fuat
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Yli-Teevahainen, Ari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Gustafsson, Jade
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heino, Marko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Krupula, Arto
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nylund, Jake
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nyman, Ville
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pynnönen, Kai
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Qvintus, Esa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rautkoski, Mikko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ruuth, Jarmo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Saari, Jarkko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Saarinen, Sami-Petteri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Salmela, Marko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Salonen, Harri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Schnitzer, Kalle
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kotilainen, Lauri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Pitkä, Tero
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Simpanen, Sallamaari Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 30.1.2023