Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2021 / Träskända
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Centern i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Edry, Tarja
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heikkilä, Antti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Koivisto, Elina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lappalainen, Esko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Passi, Tomi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Riikonen, Sanna-Maria
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Röynä, Anna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wallenius, Jarkko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Fahlström, Seppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Haaparanta, Satu Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Hagman, Peter Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Hautamäki, Jarno Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Honkanen, Antti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ijäs, Timo Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Järvenkylä, Olli
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Karenius, Nea Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Komulainen, Pirjo Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Koskinen, Pasi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Laakkonen, Mikko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Luuk, Pekka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Majanen, Liisa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Markkanen, Lassi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Mäkinen, Emmi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mäkinen, Jarmo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Peltonen, Eemeli Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Salmivuori, Taru
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Syrjänen, Jaana Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Torkkeli, Pasi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tuominen, Satu
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Uotinen, Anne Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

Gröna förbundet


Järvenpää Plus Yhteislista


Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Korhonen, Asmo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tenhunen, Markku Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Valonen, Pia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Samlingspartiet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Christensen, Päivi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Graeffe, Petri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Heikkinen, Johanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hippi, Pekka
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kontkin, Henri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kostama, Rita Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Kuusisto, Tuija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kärkkäinen, Pekka Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Mc Loughlin, Seán
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Müller, Vesa Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Nordblom, Jari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nurmela, Mika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ovaska, Petri Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Partanen, Hanna Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Pohjonen, Suvi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rantanen, Tero
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rundgren, Mia Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Saarnivuo, Riitta Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Sihvo, Ville
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sillanmäki-Kuokkanen, Sari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
van Schevikhoven, Willem
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Östberg, Tiia Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Boman, Tom
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ekroth, Marko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Finér, Raimo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Heino, Seppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Holmström, Rune
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kurkinen, Riina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Laaksonen, Miska
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Luukkanen, Arto Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Mantere, Heidi-Elina Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Nikunlassi, Maija
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nöjd, Ismo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ovaska, Teemu Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Perta, Petri
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Piisinen, Jorma
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Taavila, Antti
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Taavitsainen, Mikko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Takala, Jouni
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tala, Heikki
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vikman, Osmo Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Virkkunen, Laura
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Vänsterförbundet

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Alapartanen, Ari Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Launiala, Mimmi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Perkoila, Mikko
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vainiola, Lotta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 30.1.2023