Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisningar av valfinansieringen enligt val / Kommunalval 2021 / Kronoby
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Saarukka, Karin Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Strandvall, Göran
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wargh, Robert
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

PRO KRONOBY gemensam lista/ PRO KRUUNUPYY yhteislista

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Ahlskog, Mats
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Björklund, Eva-Lott
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Dalvik, Sixten
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Enroth, Carl-Johan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Filppula, Seppo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Furu, Michaela
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hagström, Elisabeth
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Herranen, Teuvo
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Huhta, Henrik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Huistinoja, Mari
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hästbacka, Anne-Maria
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindh, Mats
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ljungberg, Anders
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Myllymäki, Tapani
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sunabacka, Sten
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Åstrand, Ulla-Maria
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Sannfinländarna

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Albäck, Peter
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Björkroth, Victor
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindh, Kirsi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Svenska folkpartiet i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Björklund Haga, Hanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Björklund, Ann-Marie
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Bodbacka, Christina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Bodbacka, Tina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Broända, Anton
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Broända, Helena
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Dahlvik, Sören
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Finnila-Lindvall, Veronica
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Forsbacka, Niclas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Granholm, Ann-Marie
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hagnäs, Marika
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hongell, Susanne
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindgren, Hans-Erik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Näse, Adam
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Ranta, Anne-Mie
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sandstedt, Per-Emil
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sandström, Hans
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Skullbacka, Bengt-Johan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Svartsjö, Peter
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tokou, Maria
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Widjeskog, Marcus
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wistbacka, Inger
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Åminne, Malin
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Öst, Harry
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 30.1.2023