Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2018

A. Uppgifter om kandidaten

Haatainen, Tuula valtiotieteen maisteri, kansanedustaja, politices magister, riksdagsledamot
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Yhteinen Presidentti ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 636 500,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 636 500,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 15 000,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 12 000,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 450 000,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 19 000,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 140 500,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 636 500,00 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 70 000,00 eur
- Radio eur
- Television 94 000,00 eur
- Datanät 172 000,00 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam 4 500,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 41 000,00 eur
Planering av reklam 110 000,00 eur
Valsammankomster 25 000,00 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 1 000,00 eur
Övriga kostnader 119 000,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 636 500,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen: :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 15 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Olli Marjamäki Akaa 2 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 12 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Tradeka 0196885-7 12 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 450 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
SDP 0117005-2 450 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 19 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Jyväskylän työväenyhdistys 0174708-5 2 000,00 eur
Pitäjämäen työväenyhdistys 84 10 000,00 eur
Helsingin Sosialidemokraatit 0221059-7 2 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 140 500,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Paperiliitto ry 0201825-5 7 000,00 eur
Teollisuusliitto ry 0201717-2 20 000,00 eur
Team ry 0116942-2 10 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet rf 0200196-3 3 000,00 eur
Suomen Kunnantyöntekijäin liitto 2638688-8 eur
Kuljetusalan Edunvalvojat AKT:n sd-ryhmä 183.080 15 000,00 eur
Metalliliiton sos.dem. opintoyhdistys 20 000,00 eur
Turun Työväensäätiö 0364474-1 2 500,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM 0668222-5 30 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 19.1.2018