Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2018

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   27.03.2018
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  10.04.2018

A. Uppgifter om kandidaten

Haatainen, Tuula valtiotieteen maisteri, kansanedustaja, politices magister, riksdagsledamot
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Yhteinen Presidentti ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 600 647,08 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 600 647,08 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 29 702,71 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 12 000,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 400 369,37 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 17 275,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 141 300,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 600 647,08 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 54 244,61 eur
- Radio eur
- Television 93 244,21 eur
- Datanät 109 189,63 eur
- Övriga media 72 221,38 eur
- Utomhusreklam 430,28 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 29 251,39 eur
Planering av reklam 135 709,94 eur
Valsammankomster 20 774,24 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader 85 581,40 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 600 647,08 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 29 702,71 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Olli Marjamäki Akaa 2 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 12 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Osuuskunta Tradeka 0196885-7 12 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 400 369,37 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... 0117005-2 400 369,37 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 17 275,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Jyväskylän Työväenyhdistys ry 0174708-5 2 000,00 eur
Pitäjänmäen Työväenyhdistys r.y. 84 10 000,00 eur
Helsingin Sosialidemokraatit - Helsingfors Socialdemokrater ... 0221059-7 2 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 141 300,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Paperiliitto r.y. 0201825-5 7 000,00 eur
Teollisuusliitto ry 0201717-2 20 000,00 eur
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, TEAM Industribransch... 0116942-2 10 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet r.f. 0200196-3 3 000,00 eur
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry 2638688-8 30 000,00 eur
Kuljetusalan edunvalvojat ry 183.080 15 000,00 eur
Metalliliiton sos.dem. opintoyhdistys 20 000,00 eur
Turun Työväensäätiö sr 0364474-1 2 500,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 30 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 10.4.2018