Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2018

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   28.03.2018

A. Uppgifter om kandidaten

Niinistö, Sauli varatuomari, vicehäradshövding
Valmansförening B
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Suomi 2024 ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 1 233 642,69 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 1 528 858,06 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 748 246,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 524 600,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 916,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 184 340,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 69 756,06 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 1 233 642,69 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 289 461,80 eur
- Radio 29 760,02 eur
- Television 121 726,44 eur
- Datanät 87 709,16 eur
- Övriga media 1 291,35 eur
- Utomhusreklam 13 712,61 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 24 052,33 eur
Planering av reklam 60 820,02 eur
Valsammankomster 307 195,17 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 55 703,36 eur
Övriga kostnader 242 210,43 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 1 528 858,06 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 748 246,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Kimmo Riihimäki 10 000,00 eur
Ari Lehtoranta 5 000,00 eur
Rauno Mattila 10 000,00 eur
Anne Korkiakoski 4 000,00 eur
Tuula Karhinen 1 500,00 eur
Sari Baldauf 5 000,00 eur
Matti Peltola 1 500,00 eur
Mikko Kodisoja 15 000,00 eur
Veli-Matti Reinikkala 3 000,00 eur
Veli Sundbäck 10 000,00 eur
Jukka Roiha 10 000,00 eur
Kari Suneli 5 000,00 eur
Kari Jussi Aho 4 000,00 eur
Heikki Leppänen 1 500,00 eur
Juha Rantanen 2 000,00 eur
Katja Derome 10 000,00 eur
Niko Derome 10 000,00 eur
Matti Alahuhta 15 000,00 eur
Jyrki Salminen 1 500,00 eur
Yrjö Neuvo 10 000,00 eur
Jari Paasikivi 15 000,00 eur
Leena Niemistö 15 000,00 eur
Timo Ihamuotila 5 000,00 eur
Heimo Mäkinen 3 000,00 eur
Timo Keski-Kasari 5 000,00 eur
Marjo Keski-Kasari 5 000,00 eur
Pekka Helin 3 000,00 eur
Jorma Ollila 15 000,00 eur
Ilkka Paananen 15 000,00 eur
Sirkku Soini 15 000,00 eur
Karri Haaparinne 10 000,00 eur
Henri Juva 10 000,00 eur
Jorma Eloranta 5 000,00 eur
Marjo Miettinen 10 000,00 eur
Ari Tolppanen 10 000,00 eur
Ari Lahti 10 000,00 eur
Juhani Sjöblom 10 000,00 eur
Olli-Pekka Kallasvuo 10 000,00 eur
Ursula Ranin 5 000,00 eur
Juha Metsälä 15 000,00 eur
Tuomo Räsänen 5 000,00 eur
Juho Halinen 10 000,00 eur
Seppo Sjöblom 10 000,00 eur
Karl Sjöblom 10 000,00 eur
Kari Rytkönen 10 000,00 eur
Esa Karppinen 5 000,00 eur
Heikki Kasko 5 000,00 eur
Stefan Widomski 5 000,00 eur
Mika Vehviläinen 1 500,00 eur
Erkki Suni 6 000,00 eur
Timo Multanen 5 000,00 eur
Timo Vartiainen 5 000,00 eur
Tapani Järvinen 1 500,00 eur
Erkki Helaniemi 10 000,00 eur
Risto Tornivaara 2 400,00 eur
Heikki Väänänen 10 000,00 eur
Tapio Korpeinen 5 000,00 eur
Mauno Savolainen 15 000,00 eur
Visa Forsten 15 000,00 eur
Lassi Leppinen 15 000,00 eur
Heikki Vaiste 10 000,00 eur
Timo Rapila 10 000,00 eur
Heikki Salmela 10 000,00 eur
Sakari Alhopuro 10 000,00 eur
Raimo Voipio 10 000,00 eur
Mika Halttunen 10 000,00 eur
Seppo Kukkola 5 000,00 eur
Jari Ovaskainen 15 000,00 eur
Petri Styrman 15 000,00 eur
Kalevi Aro 10 000,00 eur
Mikko Ketonen 5 000,00 eur
Kristiina Ketonen 5 000,00 eur
Janne Snellman 15 000,00 eur
Anne-Liisa Pesonen 2 000,00 eur
Veli-Matti Mattila 10 000,00 eur
Ilpo Kokkila 15 000,00 eur
Satu Tiivola 11 400,00 eur
Jethro Rostedt 14 500,00 eur
Juha Punta 2 500,00 eur
Hannu Isotalo 5 000,00 eur
Risto Siilasmaa 15 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 524 600,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Five Alliance Oy 0735545-3 10 000,00 eur
Arkta Oy 0706065-5 5 000,00 eur
Esperi Care Oy 2017532-6 5 000,00 eur
Neontekniikka Oy SNT 0833790-0 10 000,00 eur
Avain Yhtiöt Oy 2308788-2 10 000,00 eur
Kiilto Family Oy 0530002-9 10 000,00 eur
TWP Trading Oy 0103704-0 10 000,00 eur
Varte Oy 0974176-1 10 500,00 eur
Partnos Oy 2471456-9 5 000,00 eur
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy 0678547-8 5 000,00 eur
Webstor Oy 0762006-9 10 000,00 eur
TA Ventures Oy 2301204-7 15 000,00 eur
Thorkel Investments Oy 2300839-8 10 000,00 eur
KIRKKO PARKKI Oy 2189503-4 10 000,00 eur
Pose Oy 1958802-7 10 000,00 eur
Winsome Oy 1026706-7 10 000,00 eur
E-Capital Oy 1606964-3 10 000,00 eur
Shieldland Oy 2614254-1 10 000,00 eur
Linnea Capital Oy 2136371-6 10 000,00 eur
Notalar Oy 1087167-8 10 000,00 eur
Rinta-Joupin Autoliike Oy 2045431-7 10 000,00 eur
J. Tähtinen Invest Oy 1593201-1 10 000,00 eur
Sinituote Oy 0723086-1 10 000,00 eur
TJECO Oy 2614257-6 10 000,00 eur
Majalis Oy 1015528-4 10 000,00 eur
Versowood Oy 1080944-4 10 000,00 eur
Sumato Oy 1107296-6 10 000,00 eur
Avant Tecno Oy 0844210-2 5 000,00 eur
Goliath Oy 0984163-1 10 000,00 eur
Suni Oy 0715599-6 10 000,00 eur
Insta Group Oy 0154088-5 5 000,00 eur
Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy 2466924-3 10 000,00 eur
Juusela Holding Oy 2261358-8 10 000,00 eur
Cantell Oy 0703660-4 10 000,00 eur
Aro Yhtiöt Oy 0648067-4 5 000,00 eur
Oy G.W. Sohlberg Ab 0114035-5 10 000,00 eur
Foratop Oy Ab 1529149-6 2 000,00 eur
Global Work Life Oy 2182628-2 15 000,00 eur
Serratis Oy 2389192-6 1 500,00 eur
R-Group Finland Oy 2025044-5 2 000,00 eur
Rakentaja M. Laukkanen Oy 2543816-4 2 000,00 eur
Oy Lunden Ab 1992388-4 10 000,00 eur
Planmeca Oy 0112773-2 15 000,00 eur
Sofki Oy 2460074-8 15 000,00 eur
MAKI Ventures Oy 2836971-5 10 000,00 eur
Auratum Oy 2103149-8 10 000,00 eur
Ultivista Oy 1643649-0 7 250,00 eur
Famro Oy 2830445-2 7 250,00 eur
Westpro cc Oy 1085205-5 5 800,00 eur
Starsquad Oy 1073168-3 4 350,00 eur
Kiinteistökukkola Oy 0821601-7 2 900,00 eur
Varamiespalvelu-Group Oy 2514701-7 2 900,00 eur
Reale Oy 1005023-9 5 000,00 eur
Toivosen Sora Oy 2557367-3 1 500,00 eur
Rakentajapalvelu Kivimäki Oy 2688484-4 2 100,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Airaksinen Invest Oy 0548486-8 8 600,00 eur
Kiinteistö Oy Burger-Talot 2031970-5 10 000,00 eur
Smile-Invest Oy 0511626-4 7 500,00 eur
Honkarakenne Oyj 0131529-0 3 000,00 eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 916,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Kampanjatuotteiden myynti neljälle eri puolueyhdistykselle. Ks. Kohta E (Vapaaehtoinen erittely).
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 184 340,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Yksityisyrittäjäin Säätiö sr 0221903-0 1 00 000,00 eur
Espoon Tennistuki ry 0433249-1 10 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet r.f. 0200196-3 10 000,00 eur
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 55 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Jyväskylän Kauppalaisseura ry 1095442-2 2 080,00 eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 69 756,06 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
Kirsti Rautio 1 500,00 eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Kirsti Rautio, 1500 euroa, myytyjen kampanjatuotteiden myyntitulojen välittäminen Tuotemyyntien bruttotuloja, ks. kohta E (Vapaaehtoinen erittely).

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Kampanjan osalta ilmoitetuissa tuloissa on otettu huomioon myös bruttomääräinen kampanjatuotteiden myynti. Bruttomääräinen myynti on ollut kampanjan osalta yhteensä 90 528,06 euroa. Ilmoitettuihin kuluihin on sisällytetty ennen 28.7. (6 kk vaaliaika) toteutuneet kulut, yhteensä 62 054,15 euroa. Presidentinvaalikampanja toteutettiin avoimena kansanliikkeenä valitsijayhdistyksen kautta. Tässä ilmoituksessa on raportoitu Suomi 2024 ry:n ja kampanjaorganisaation kaikki tiedossa olleet tapahtumat sekä kulut. Kampanjaorganisaation määrittelemän toiminnan ulkopuolista, muuta mahdollista samaa ehdokasta tukevaa pienimuotoista toimintaa ei ole mahdollista raportoida, koska sellaisesta ei ole tietoa. Ilmoituksen jättämisen jälkeisistä kuluista vastaa Suomi 2024 ry. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi tilintarkastajan palkkio sekä mahdolliset tukiyhdistyksen purkamiseen liittyvät kulut. Suomi 2024 ry varautui rahoituksen keräämisessä kahden kierroksen vaaliin. Valinnan ratkettua 1. vaalissa tukiyhdistykseltä jää käyttämättä vaaleihin varattua rahoitusta. Suomi 2024 ry:n sääntöjen mukaisesti yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat syrjäytyneiden nuorten henkilöiden elinolosuhteiden parantamiseen ja heidän elämänsä tukemiseen. Koska yhdistys on toteuttanut sille sen säännöissä asetetun tarkoituksen, tullaan yhdistys purkamaan lähikuukausien aikana.
Publicerat: 28.3.2018