Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Anvisningar, blanketter och lagstiftning

Anvisningar, blanketter och lagstiftning

Anvisningar

Blanketter för kandidater och redovisningsskyldiga

Redovisningarna bör i första hand lämnas in elektroniskt via e-tjänsten för val- och partifinansieringstillsynen.

Om du inte vill lämna en elektronisk redovisning av valfinansieringen kan du redovisa på en pdf-blankett. Du behöver ett separat program för att fylla i blanketterna. Vi rekommenderar den senaste versionen av Adobe Reader, eftersom den fungerar bäst med blanketterna.

Spara blanketten på din dator. Tryck på knapparna i Adobe Reader för att spara och skriv ut blanketten. Fyll i och underteckna blanketten och skicka den sedan till Statens revisionsverk per post eller som e-postbilaga.

Redovisningar av valfinansieringen kan också lämnas in på webben via vår e-tjänst.

Lagstiftning


Publicerat: 29.12.2010  Uppdaterat: 17.7.2023