Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering / Rapporter

Till vänster finns det olika rapporter med vilka du kan söka uppgifter om inlämnade redovisningar

Faktamaterial i csv-format
De kandidater som har fått mest stöd
Stödbelopp enligt parti
Redovisningsskyldiga
Kampanjfinansiering, stöd och kostnader
Redovisningsskyldiga som har underlåtit att lämna in redovisningen i tid
Redovisningar som har inkommit efter det utsatta datumet
Finansieringen av annan storlek än kostnaderna
De största donatorerna
Inlämnade redovisningar enligt person
Saknade redovisningarna

Läs redovisningarna

  • Alla rapporter är uppdaterade.
  • I avsnittet Faktamaterial publiceras uppgifter om inlämnade redovisningar i CVS-format och alla redovisningar och deras innehåll kan läsas i tabellform. För varje val publiceras fyra filer.
  • Om du vill söka redovisningar med en persons namn, väljer du rapporten Inlämnade redovisningar.
  • Om du vill söka redovisningar som har lämnats in efter ett visst datum, väljer du rapporten Redovisningar som har inkommit efter det utsatta datumet.
  • Förhandsredovisningen är frivillig och innehåller en plan för kostnader och finansiering av en valkampanj.
  • En redovisning av valfinansieringen ska endast göras av de som valts och de som utsetts till ersättare.
  • En efterhandsredovisning ska göras av de som valts och de som utsetts till ersättare och som ännu har vallån. Efterhandsredovisningen gäller endast riksdagsval och Europaparlamentsval.
Publicerat: 17.3.2011  Uppdaterat: 13.10.2016