Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Riksdagsvalet 2023

Riksdagsvalet 2023 – information om valfinansiering för kandidater och medier

På webbplatsen finns instruktioner om hur redovisningen av valfinansieringen ska göras i riksdagsvalet 2023. Dessutom anges var det finns mer information om redovisningen av valfinansieringen, redovisningar som redan lämnats in och valresultat. På webbplatsen hittar du de viktigaste datumen för riksdagsvalet samt valfinansieringsteamets kontaktuppgifter.

Kampanjperioden börjar 2.10.2022 – Följ upp utgifterna och stöden för din valkampanj från början

I redovisningen av valfinansieringen anges kostnaderna för valkampanjen under kampanjperioden samt finansieringen med vilken kostnaderna täcks. Kampanjen för riksdagsvalet 2023 inleds den 2.10.2022 och avslutas den 16.4.2023.

När du systematiskt följer upp kostnaderna och finansieringen för din valkampanj redan från början är det lättare för dig att göra redovisningen av valfinansieringen. Uppföljningen bidrar också till att klarlägga vilka utgifter som hör till kampanjen och vilka som är privata.

De viktigaste datumen för riksdagsvalet 2023

2.10.2022 Kampanjperioden börjar sex månader före valet.

2.3.2023 Kandidaterna och partierna kan börja lämna in frivilliga förhandsredovisningar. Förhandsredovisningen kan dock lämnas in tidigast efter att sammanställningen av kandidatlistorna har gjorts.

1.4.2023 Sista dagen för inlämning av frivilliga förhandsredovisningar.

2.4.2023 Valdagen.

5.4.2023 Valresultatet bekräftas. De som valts kan börja lämna in redovisningar av valfinansieringen.

5.6.2023 Sista dagen för inlämning av redovisningar av valfinansieringen i tid.

Frivilliga förhandsredovisningar av valfinansieringen kan lämnas in 2.3.2023–1.4.2023

Alla kandidater kan före valdagen tillställa Statens revisionsverk en frivillig förhandsredovisning som innehåller en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Även alla partier och de föreningar som avses i understödsbeslutet kan lämna in en frivillig förhandsredovisning om valfinansieringen. Förhandsredovisningarna för riksdagsvalet 2023 kan lämnas in från och med 2.3.2023–1.4.2023. Förhandsredovisningen kan dock lämnas in tidigast efter att sammanställningen av kandidatlistorna har gjorts.

Förhandsredovisningen ska lämnas in före valdagen. Den lämnas i första hand in elektroniskt i revisionsverkets e-tjänst. I e-tjänsten kan förhandsredovisningar lämnas in fram till den 1.4.2023 kl. 24.00. Förhandsredovisningar i pappersform ska vara revisionsverket tillhanda senast den 31.3.2023 kl. 15.00. Förhandsredovisningar som kommit in efter detta behandlas inte.

Förhandsredovisningar som kommit in i tid publiceras som sådana utan dröjsmål.

Förhandsredovisningarna för andra än dem som valts till riksdagsledamöter och som utsetts till ersättare finns tillgängliga på nätet i 30 dagar från att valresultatet har fastställts. Därefter avlägsnas de automatiskt från nätet.

Endast redovisningsskyldiga redovisar för valfinansieringen, alltså

  • de som valts till riksdagsledamöter
  • de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställs.

Vid riksdagsvalet 2023 ska redovisningen av valfinansieringen lämnas in senast den 5.6.2023, dvs. inom två månader från det att valresultatet fastställts. Redovisningen lämnas i första hand in elektroniskt i revisionsverkets e-tjänst.

Redovisningen av valfinansieringen måste lämnas in även om den redovisningsskyldige inte har haft kampanjkostnader eller valfinansiering av det slag som ska redovisas för.

I e-tjänsten kan redovisningen lämnas in fram till den 5.6.2023 kl. 24.00. Om du lämnar in redovisningen i pappersform ska den vara revisionsverket tillhanda senast den 5.6.2023 kl. 15.00. Därefter inlämnade redovisningar av valfinansieringen antecknas som försenat anlända.

E-tjänsten

Blankett: Valfinansieringsredovisning, riksdagsval 2023 [pdf, 275 KB]

Anvisning om redovisning och förhandsredovisning av valfinansieringen för riksdagsvalet 2023 [pdf, 430 KB]

Partierna och föreningarna lämnar in redovisningen i samband med bokslutet 2023

Partierna ska lämna in en specifikation över kostnaderna för och finansieringen av riksdagsvalskampanjen 2023 till revisionsverket inom tre månader från det att bokslutet för 2023 har fastställts.

Föreningar som avses i understödsbeslutet ska lämna in en specifikation av kostnaderna för och finansieringen av riksdagsvalskampanjen inom en månad från det att föreningens bokslut för år 2023 har fastställts.

Uppgifterna lämnas in först i samband med bokslutet för valåret.

För en redovisning av valfinansiering som saknas eller är bristfällig kan vite utdömas

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning från statens revisionsverk inte lämnar in någon redovisning eller om redovisningen är uppenbart oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter, får statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att lämna in en redovisning eller rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av en särskild vitesnämnd.

Sök information om redovisningar av valfinansiering som lämnats in

I revisionsverkets webbtjänst finns olika rapporter över publicerade redovisningar av valfinansieringen. I tjänsten kan du till exempel ladda ner en rapport över vem som har lämnat in redovisningar och vem som ännu inte har gjort det. Du kan också ladda ner en rapport över redovisningar som lämnats in efter en viss dag samt om de största bidragsgivarna.

På webbplatsen kan du också ladda ner uppgifterna i CSV-format. Alla rapporter är uppdaterade.

Valfinansieringstillsynens rapporter

Resultattjänst och annan informationstjänst

Justitieministeriet, Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller allmän valinformation och statistik över valresultaten.

• Allmän valinformation: Justitieministeriets valsidor

Resultat- och statistiktjänster:

Justitieministeriets resultattjänst

Statistikcentralens valstatistik

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas valstatistik

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk har tagit emot redovisningar av valfinansiering från och med den 1 maj 2009. Revisionsverket publicerar redovisningarna och förhandsredovisningarna av valfinansiering samt redovisningarna från partierna och föreningarna som avses i understödsbeslutet i realtid i sin webbtjänst. Redovisningarna är öppet tillgängliga i webbtjänsten – vem som helst kan bläddra i redovisningarna och söka information om dem med hjälp av rapporter.

Revisionsverkets uppgift fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering. Revisionsverket ska övervaka att redovisningsskyldigheten fullgörs. Med andra ord ska revisionsverket

  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit
  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen om kandidaters valfinansiering
  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Rådgivning i valfinansieringsärenden

Frågor om valfinansieringen kan skickas till adressen [email protected].

Rådgivningstelefonen betjänar på numret 09 432 5898 vardagar kl. 10–14.

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor

Tillsynschef, Jonna Carlson, tfn. 050 574 0192

Ledande redovisningsrevisor, Pontus Londen, tfn 040 733 9758

Publicerat: 4.10.2022  Uppdaterat: 16.1.2023