Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisning av valfinansieringen / Redovisningsskyldiga

Redovisningsskyldiga

Skyldiga enligt valfinansieringslagen att redovisa sin valfinansiering är

  • vid riksdagsval de som valts till riksdagsledamöter och de som utses till ersättare när valresultatet fastställs
  • vid välfärdsområdesval de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare
  • vid kommunalval de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare
  • vid Europaparlamentsval de som valts till ledamöter av Europaparlamentet och de som utses till ersättare när valresultatet fastställs samt de kandidater som är nästföljande efter ersättaren
  • vid presidentval de partier eller de valombud för valmansföreningar som ställt upp kandidater, eller valombudens ersättare.

En kandidat som samtidigt har varit uppställd i både välfärdsområdesval och kommunalval men blivit vald endast i det ena valet, är redovisningsskyldig för valfinansieringen för bägge valen.

Redovisningsskyldigheten gäller personligen de som blivit invalda eller utsetts till ersättare. Varje redovisningsskyldig svarar personligen för de redovisade uppgifterna. Kampanjchefen eller den som svarat för kampanjens ekonomi kan inte lämna in redovisningen för den redovisningsskyldiga, utan den redovisningsskyldiga måste göra det själv. Endast de redovisningsskyldiga kan logga in i e-tjänsten.

Statens revisionsverk handlägger och offentliggör endast de redovisningar av valfinansieringen som lämnats in av de redovisningsskyldiga. Självfallet kan också andra än de redovisningsskyldiga offentliggöra uppgifter om sin valfinansiering på en valfri webbplattform eller på något annat sätt. Var och en kan bidra till att öka öppenheten kring valfinansieringen i linje med 1 § 2 mom. i lagen om valfinansiering.

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 25.8.2021