Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Kontaktuppgifter / Klagomål

Klagomål

Ett klagomål som gäller partifinansieringen kan anföras hos Statens revisionsverk, om man misstänker att väsentliga fel eller brister förekommer i iakttagandet av bestämmelserna i partilagen om partistöd, redovisningen av kostnader för och finansiering av en valkampanj eller uppgörande och lämnande av handlingar och uppgifter som berör dessa.

Ett klagomål över kandidaters valfinansiering kan anföras hos Statens revisionsverk endast om det, att den redovisning som den redovisningsskyldiga har lämnat till revisionsverket är till väsentliga delar uppenbart felaktig eller bristfällig.

Klagomål kan anföras på Statens revisionsverks webbplats.

Klagomål till Statens revisionsverk

Publicerat: 13.4.2014  Uppdaterat: 3.2.2021