Aktuellt

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2023

5.12.2023 12:00

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid riksdagsvalet 2023 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag. Samtliga redovisningsskyldiga lämnade in redovisning av valfinansieringen.

Europaparlamentsvalet 2024 – information om valfinansiering för kandidater och medier

21.11.2023 12:00

Europaparlamentsvalet 2024 förrättas söndagen 9.6.2024. På webbplatsen finns instruktioner om hur redovisningen av valfinansieringen ska göras och de viktigaste datumen för valet.

Presidentvalet 2024 - information om valfinansiering för kandidater och medier

17.7.2023 08:00

Instruktioner om hur redovisningen av valfinansieringen ska göras i presidentvalet 2024 samt information om valets viktigaste datum.