Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 15.2.2024
Ilmoittajan tiedot
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö 0808191-7
Turku
Tuki ajalta
Kuukausi Vuosi
01 2024
Kuukausi ja vuosi, jolta ilmoitusta ollaan jättämässä.
Tuen antajien tiedot
1. Yritys, yhteisö tai säätiö
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana
Fortaco Group Holdco Oyj 3281147-3 2 000,00
Oy Lunden Ab 1992388-4 5 000,00
Nurmi-Yhtiöt Oy 0684979-3 5 000,00
2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana
Heikkii Salmela Turku 5 000,00
Heikki Vaiste Turku 5 000,00
Mikko Vaiste Turku 5 000,00
Välitetty tuki (vapaaehtoinen)
Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:
Lisätietoja
Julkaistu: 15.2.2024