Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 15.04.2024
Ilmoittajan tiedot
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) R.P. 0215283-3
Helsinki
Tuki ajalta
Kuukausi Vuosi
04 2024
Kuukausi ja vuosi, jolta ilmoitusta ollaan jättämässä.
Tuen antajien tiedot
1. Yritys, yhteisö tai säätiö
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana
Pro Markkinatalous ry 3134017-1 4 000,00
Suomen eduskunta 2 170,32
2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana
Välitetty tuki (vapaaehtoinen)
Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:
Lisätietoja
Suomen eduskunnasta tulleet rahat: Kansanedustajamaksujen välittämistä puolueen kautta piirijärjestöille
Julkaistu: 15.4.2024