Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 16.5.2024
Ilmoittajan tiedot
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f. 2290015-7
Turku
Tuki ajalta
Kuukausi Vuosi
05 2024
Kuukausi ja vuosi, jolta ilmoitusta ollaan jättämässä.
Tuen antajien tiedot
1. Yritys, yhteisö tai säätiö
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana
Niklas Guseff stödgrupp 3 782,00
Sandra Bergqvist stödförening 4 377,20
Svenska bildningsförbundet r.f. 3 500,00
Svenska litteratursällskapet i Finland 30 000,00
2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana
Markus Blomquist Åbo 3 782,00
Sandra Weckström Åbo 5 976,80
Välitetty tuki (vapaaehtoinen)
Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:
Lisätietoja
Summorna handlar om vidarefaktureringar av faktiska kampanjkostnader för utereklam.
Julkaistu: 16.5.2024