Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 15.1.2024
Ilmoittajan tiedot
Andersson, Li puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja, partiordförande, riksdagsledamot
Vasemmistoliitto r.p. Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 186 000,00
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 186 000,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 40 000,00
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 100 000,00
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 12 000,00
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 34 000,00
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
Vaalikampanjan kulujen erittely 186 000,00
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 186 000,00
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet
- Radio 12 000,00
- Televisio
- Tietoverkot 60 000,00
- Muut viestintävälineet
- Ulkomainonta
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 71 000,00
Mainonnan suunnittelu 12 000,00
Vaalitilaisuudet 12 000,00
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 14 000,00
Muut kulut 5 000,00
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 186 000,00
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 186 000,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 40 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 100 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Vasemmistoliitto rp 0802437-3 100 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 12 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
Puolueyhdistysten tuki koostuu niiden omakustannehintaan lunastamista PR-tuotteista.
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 34 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 15 000,00
Turun Itäinen Järjestöyhdistys r.y. 0276649-9 3 000,00
Kemijärven Työväenjärjestöt r.y. 0210509-2 2 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (vapaaehtoinen) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (vapaaehtoinen) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.