Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 2.4.2024
Ilmoittajan tiedot
Andersson, Li puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja, partiordförande, riksdagsledamot
Vasemmistoliitto r.p. Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 153 740,02
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 153 740,02
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 68 343,64
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 25 310,78
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 24 485,60
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 35 600,00
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
Vaalikampanjan kulujen erittely 153 740,02
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 153 740,02
Vaalimainonta
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 300,00
- Radio 11 091,43
- Televisio 0,00
- Tietoverkot 41 453,94
- Muut viestintävälineet 0,00
- Ulkomainonta 0,00
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 32 596,37
Mainonnan suunnittelu 6 559,30
Vaalitilaisuudet 6 523,88
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 45 110,82
Muut kulut 10 104,28
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 153 740,02
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 153 740,02
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 68 343,64
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
Galia Suárez Katainen Helsinki 2 154,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 25 310,78
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p. 0802437-3 25 310,78
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 24 485,60
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Ylöjärven Työväenyhdistys r.y. 1059625-8 7 500,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
Puolueyhdistykset ovat ostaneet PR-tuotteita omakustannehintaan 16 485,60� arvosta.
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 35 600,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 15 000,00
Turun Itäinen Järjestöyhdistys r.y. 0276649-9 3 000,00
Kemijärven Työväenjärjestöt r.y. 0210509-2 2 000,00
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 0668222-5 7 500,00
Kutomatyöläisten Säätiö sr 0155461-1 2 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.