Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 23.1.2024
Ilmoittajan tiedot
Rehn, Olli Suomen Pankin pääjohtaja, filosofian tohtori, chefdirektör för Finlands Bank, filosofie doktor
Valitsijayhdistys A Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Tasavallan parhaaksi ry.
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 793 000,00
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 793 000,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 225 000,00
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 125 000,00
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 370 000,00
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 30 000,00
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 43 000,00
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
Vaalikampanjan kulujen erittely 793 000,00
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 793 000,00
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 52 000,00
- Radio 0,00
- Televisio 102 000,00
- Tietoverkot 98 000,00
- Muut viestintävälineet 30 000,00
- Ulkomainonta 2 000,00
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 75 000,00
Mainonnan suunnittelu 152 000,00
Vaalitilaisuudet 35 000,00
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 62 000,00
Muut kulut 185 000,00
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 793 000,00
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 793 000,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 225 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
Antti Aarnio-Wihuri Kaarina 30 000,00
Merja Laakkonen Joensuu 20 000,00
Vesa Heikkilä Helsinki 6 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
Muut väh. 1500 e lahjoittaneet: Alexander Bargum 5 000, Kim Väisänen 3 000, Kimmo Tiilikainen 2 500, Tea Usvasuo 2 000.
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 125 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Domino Mechanics Oy 0860412-4 5 000,00
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 0558121-1 4 350,00
Priamos Consulting Oy 2095305-2 9 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 370 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Keskusta rp 0201471-3 350 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Keskusta rp 0201471-3 20 000,00
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 30 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Keskustan Etelä-Savon piiri ry 0218727-8 6 600,00
Keskustan Satakunnan piiri ry 0203922-4 4 700,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 43 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 15 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Keskitien Säätiö sr 0116612-5 2 900,00
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto - MTK 0215194-5 2 900,00
c. Lisätietoja
Lisäksi: Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr - vastikkeelinen tuki 1 450 e
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (vapaaehtoinen) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (vapaaehtoinen) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.