Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 25.3.2024
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 19.4.2024
Ilmoittajan tiedot
Rehn, Olli Suomen Pankin pääjohtaja, filosofian tohtori, chefdirektör för Finlands Bank, filosofie doktor
Valitsijayhdistys A Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Tasavallan parhaaksi ry.
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 855 216,15
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 865 098,58
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 283 932,29
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 106 777,13
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 375 060,00
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 40 159,16
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 59 170,00
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
Vaalikampanjan kulujen erittely 855 216,15
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 855 216,15
Vaalimainonta
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 74 763,32
- Radio 1 764,00
- Televisio 102 567,45
- Tietoverkot 71 445,03
- Muut viestintävälineet 50 247,28
- Ulkomainonta 14 623,27
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 50 179,43
Mainonnan suunnittelu 161 476,56
Vaalitilaisuudet 47 324,96
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 61 780,34
Muut kulut 219 044,51
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 865 098,58
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 865 098,58
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 283 932,29
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
Antti Aarnio-Wihuri Kaarina 30 000,00
Merja Laakkonen Joensuu 20 000,00
Jorma ja Liisa Ollila Lahti 12 900,00
Juha Vidgren Vieremä 8 000,00
Vesa Heikkilä Helsinki 6 000,00
Alexander Bargum Helsinki 5 000,00
Kim Väisänen Helsinki 3 000,00
Kimmo Tiilikainen Ruokolahti 2 500,00
Tea Usvasuo Ruokolahti 2 000,00
Urpo Ikävalko Hyvinkää 1 500,00
Ari Karvo Rovaniemi 2 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 106 777,13
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Oy Domino Mechanics Ltd 0860412-4 5 000,00
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 0558121-1 4 350,00
Priamos Consulting Oy 2095305-2 9 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 375 060,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p. 0201471-3 350 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p. 0201471-3 25 060,00
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 40 159,16
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Keskustan Etelä-Savon piiri ry 0218727-8 6 594,50
Keskustan Satakunnan piiri ry 0203922-4 4 700,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 59 170,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 15 000,00
Maakunta nousuun - Mikkelin läänin puolesta ry 3043029-8 5 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Keskitien säätiö sr 0116612-5 2 900,00
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 0215194-5 2 900,00
c. Lisätietoja
Lisäksi: Stiftelsen för de tvåspråkiga Finland sr - vastikkeellinen tuki 1 450 euroa
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.