Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 2.4.2024
Ilmoitusta muokattu,
muokkauspäivä 2.4.2024
Ilmoittajan tiedot
Rehn, Olli Suomen Pankin pääjohtaja, filosofian tohtori, chefdirektör för Finlands Bank, filosofie doktor
Suomen Keskusta r.p. Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 396 510,18
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 396 510,18
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 0,00
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 392 078,97
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 4 431,21
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
Vaalikampanjan kulujen erittely 396 510,18
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 396 510,18
Vaalimainonta
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 0,00
- Radio 0,00
- Televisio 0,00
- Tietoverkot 0,00
- Muut viestintävälineet 0,00
- Ulkomainonta 0,00
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 0,00
Mainonnan suunnittelu 0,00
Vaalitilaisuudet 0,00
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 0,00
Muut kulut 396 510,18
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 396 510,18
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 396 510,18
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 392 078,97
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p. 0201471-3 372 078,97
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p. 0201471-3 20 000,00
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 4 431,21
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Tasavallan Parhaaksi ry 3347738-2 4 431,21
c. Lisätietoja
Tasavallan Parhaaksi ry:n tuki on vaalivalvojaisten kustannusten korvaaminen puolueelle.
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.