Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 7.3.2024
Ilmoitusta muokattu,
muokkauspäivä 14.3.2024
Ilmoittajan tiedot
Urpilainen, Jutta Euroopan unionin komissaari, kasvatustieteiden maisteri, Europeiska unionens kommissionär, pedagogie magister
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Yhteinen Presidentti ry
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 774 113,00
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 774 113,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 24 883,00
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 60 150,00
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 540 630,00
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 8 950,00
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 139 500,00
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
Vaalikampanjan kulujen erittely 774 113,00
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 774 113,00
Vaalimainonta
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 126 241,00
- Radio 60 413,00
- Televisio 98 694,00
- Tietoverkot 74 505,00
- Muut viestintävälineet
- Ulkomainonta 87 547,00
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 52 157,00
Mainonnan suunnittelu 75 293,00
Vaalitilaisuudet 68 661,00
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 2 430,00
Muut kulut 128 172,00
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 774 113,00
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 774 113,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 24 883,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 60 150,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
MA/PI Oy 3373738-3 50 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 540 630,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... 0117005-2 540 630,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 8 950,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Länsi-Helsingin Sosialidemokraatit ry 4 800,00
Jyväskylän työväenyhdistys ry 2 500,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 139 500,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Turun Työväensäätiö sr 0364474-1 10 000,00
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 0668222-5 30 000,00
Teollisuusdemarien Opintoyhdistys r.y. 3038199-1 30 000,00
Kuljetusalan edunvalvojat ry 3055802-1 10 000,00
Paperiliitto r.y. 0201825-5 9 450,00
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry 2638688-8 20 000,00
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 15 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.