Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 27.3.2024
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 7.5.2024
Ilmoittajan tiedot
Aaltola, Mika Ulkopoliittisen instituutin johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, direktör för Utrikespolitiska institutet, doktor i samhällsvetenskaper
Valitsijayhdistys B Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Suomen turvattu tulevaisuus Ry
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 89 416,80
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 89 516,80
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 86 766,28
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 2 750,52
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä
Vaalikampanjan kulujen erittely 89 416,80
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 89 416,80
Vaalimainonta
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 8 384,31
- Radio 1 299,63
- Televisio
- Tietoverkot 10 106,48
- Muut viestintävälineet
- Ulkomainonta 3 131,24
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 12 889,19
Mainonnan suunnittelu 8 920,63
Vaalitilaisuudet 19 847,18
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 12 972,31
Muut kulut 11 865,83
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 89 516,80
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 89 516,80
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 86 766,28
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
Juha Reinikkala 5 099,00
Kirsi Aaltola Helsinki 15 404,55
Timo Siukosaari 1 930,44
Juha Lehti 2 463,12
Krista Pitkänen 1 686,23
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 2 750,52
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Timil-asiantuntijapalvelut Oy 3343580-1 1 500,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.