Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 26.3.2024
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 22.4.2024
Ilmoittajan tiedot
Essayah, Sari maa- ja metsätalousministeri, kauppatieteiden maisteri, jord- och skogsbruksminister, ekonomie magister
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 94 746,94
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 94 746,94
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 9 508,91
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 10 451,87
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 35 000,55
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 39 785,61
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä
Vaalikampanjan kulujen erittely 94 746,94
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 94 746,94
Vaalimainonta
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 20 680,61
- Radio 3 640,00
- Televisio
- Tietoverkot 15 870,14
- Muut viestintävälineet
- Ulkomainonta 2 577,94
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 40 012,35
Mainonnan suunnittelu 1 708,10
Vaalitilaisuudet 4 288,98
Vastikkeellisen tuen hankintakulut
Muut kulut 5 968,82
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 94 746,94
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 94 746,94
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 9 508,91
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 10 451,87
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
Riitta-Maija Hokkanen Rovaniemi 2 376,28
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 35 000,55
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finl... 0215283-3 35 000,55
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 39 785,61
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjanmaan piiri ry 0183683-8 2 753,55
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Kymen piiri ry 0161122-5 1 686,56
Kristdemokraterna i Finland (KD) Svenska Organisation rf 1104669-6 2 446,66
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Kristdemokraterna i Finland (KD) Jakobstad lokalavdelning rf 3034330-3 2 149,46
c. Lisätietoja
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (jos on) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.