Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 15.1.2024
Ilmoitusta muokattu,
muokkauspäivä 8.2.2024
Ilmoittajan tiedot
Haavisto, Pekka kansanedustaja, riksdagsledamot
Valitsijayhdistys C Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 1 329 592,00
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 1 329 592,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 841 892,00
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 275 690,00
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 126 090,00
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 1 000,00
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 84 920,00
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
Vaalikampanjan kulujen erittely 1 329 592,00
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 1 329 592,00
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 75 000,00
- Radio 44 000,00
- Televisio 230 000,00
- Tietoverkot 233 592,00
- Muut viestintävälineet 0,00
- Ulkomainonta 55 000,00
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 85 000,00
Mainonnan suunnittelu 130 000,00
Vaalitilaisuudet 175 000,00
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 22 000,00
Muut kulut 280 000,00
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 1 329 592,00
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 1 329 592,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 841 892,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
Olli Muurainen Singapore 141 100,00
Anna Herlin Kirkkonummi 25 000,00
Tiina Herlin Kirkkonummi 25 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
Muut yli 1500 euroa lahjoittaneet: Leena-Maija Rantanen 20 000, Kasper Kylmälä 18 000, Janne Rantanen 15 000, Susanna Rantanen 15 000, Björn Wahlroos 10 000, Ilona Herlin 8 000, Saara Hyrkkö 5 000, Kai-hsu Tai 5 000, Krista Mikkonen 3 200, Sophia Jansson 3 000, Achilles Ion Gabriel Inkero 3 000, Petri Deryng 3 000, Heidi Hautala 3 000, Sophia Jansson 3 000, Liisa Kylmälä 3 000, Samuli Simojoki 2 500, Ulrica Cronström 2 000, Sanna Forsten 2 000, Meri Löyttyniemi 2 000, Anne Brunila 2 000, Iida Miettinen 2 000, Pyry Väre 1 700, Anu Komsi 1 500, Tuuli Kousa 1 500, Samuel Huber 10 000
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 275 690,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Adventurous Ideas Oy 2838796-4 45 000,00
N2 Helsinki Oy 2276351-9 36 500,00
Kaide Tuotannot Oy 3196886-6 35 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
T2H Rakennus Oy 2592748-6 10 000,00
Inasis Oy 0760089-3 5 000,00
The New Black Oy 2414005-9 4 470,00
c. Lisätietoja
Muut yli 1500 euroa lahjoittaneet: Esmes Digital Oy (2515423-3) 12 690, Polttina Oy (2690032-2) 10 000, United Imaginations Oy (3281019-6) 10 000, Management Events International Oy (1015730-0) 6 000, Tiimaxi Oy (2999041-5) 6 000, All-Rounders Group Oy (2578560-9) 3 000, Kokko & Tiainen Oy (0858270-3) 2 024 e, Ardcoras Oy (3009198-6) 2 000, PPV Holding Oy (2387755-0) 5 000. Muut yli 1500 e vastikkeellista tukea antaneet: Management Events International Oy (1015730-0) 3 000, PPV Holding Oy (2387755-0) 3 000.
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 126 090,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Vihreä liitto rp. 0771677-3 125 400,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 1 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 84 920,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 52 980,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 2 980,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 0200196-3 2 180,00
c. Lisätietoja
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (vapaaehtoinen) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (vapaaehtoinen) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.